Ristiinan aluejohtokunta, kokous 20.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ns. testamenttivarojen käyttö osallistavan budjetoinnin kautta, Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2023-1726

Valmistelija

 • Hannu Korhonen, hannu27.korhonen@gmail.com
 • Petri Tikkanen, tikkanen.p@gmail.com
 • Jaana Vartiainen, jaanakj.vartiainen@gmail.com

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla on ns. testamentti- ja kuolinpesävaroja, joita voidaan käyttää yleishyödyllisiin erikseen määriteltyihin tarpeisiin. Varoja on käytetty myös ns. osallistuvan budjetoinnin kautta. Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan sitä, että asukkailta kysytään ideoita varojen käyttöön.

Mikkelin kaupungin osallisuussuunnitelmassa todetaan, että osallistuvaa budjetointia pyritään hyödyntämään entistä enemmän. Osa osallistuvasta budjetoinnista ja testamenttivarojen käytöstä voidaan toteuttaa aluejohtokuntien kautta.

Testamenttivaroja on käytettävissä muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 1. ikääntyneiden ja vammaisten toimintakyvyn tukemiseen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseen tukemalla liikuntamahdollisuuksia eri järjestöjen kautta
 2. sähköisten palveluiden ja vanhusten palveluihin liittyvien turva- ja hyvinvointipalveluiden edistämiseen ja kehittämiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin
 3. ikäihmisten hyvinvointiin ja osallisuuden edistämiseen
 4. lapsiperheiden (vähävaraisten) hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen
 5. Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Selvitetään tuen tarpeita ja vertaistuen tarjoamiskeinoja
 6. yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn ja mielenhyvinvoinnin tukemiseen kaupunginosissa, kortteleissa ja maaseutuyhteisöissä. Tarkemmat käyttökohteet voidaan määritellä esim. osallistuvan budjetoinnin menetelmillä.
   

Ristiinan aluejohtokunta haki ja sai Mikkelin kaupungille osoitetuista testamenttivaroista ristiinalaisten ikäihmisten virkistykseen 10 000 euroa. Rahoituksen käyttösuunnitelman mukaan varat tarkoitettiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, jotka mahdollistivat ristiinalaisille osallistumisen monipuolisiin tilaisuuksiin koko pitäjän alueelta. Pääsylippujen hankinta suunniteltiin 40 osallistujalle. 

Virkistyskohteita olivat PaJaLa-yhtyeen konserttikiertueen järjestäminen eri kylätaloilla, vierailu Rantakeitaan palveluissa, otteluliput Mikkelin Jukurien kotipeliin, pääsyliput Kake Randelinin konserttiin Mikaelissa sekä teatteriliput Murhaloukkunäytelmään Mikkelin kaupunginteatterissa. Kustannuksia testamenttivaroihin aiheutui lisäksi osallistujien kuljetuksista Ristiinan ja kaupunkikeskustan välillä sekä tilaisuuksien ilmoittelusta lehdissä. Merkittävältä osin markkinointi oli kustannustehokasta somemarkkinointia, ja ilmoittelun graafisen ilmeen rakentamisessa auttoi Mikkelin kaupungin viestintä. 

Suunnitelluista kohteista jäi toteutumatta osallistuminen Ristiinan kesäteatterin kesän 2023 näytökseen. Edellä mainitun vuoksi varoja on säästynyt Mikkelin kaupungilta saadun seurantatiedon mukaan runsaat 2 800 euroa. Määrärahasta on käytetty yhteensä 7 175,79 euroa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Hannu Korhonen, hannu27.korhonen@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungille, että kaupunki täsmentää kaupunginjohtajan päätöstä 13.10.2022 (MliDno-2022-4642) ja mahdollistaa jäljelle jääneen rahoituksen suuntaamisen uudelleen. Käyttökohteeksi on ideoitu tänä vuonna ensi-iltansa saaneen suomalaisen dokumenttielokuvan ”Annen amatsoni” näyttäminen Ristiinassa. Elokuvan esittämisessä ristiinalaiselle yleisölle on erityinen merkitys, sillä elokuva tukeutuu paikkakunnan historiaan. Esityspäiväksi on suunniteltu 9.10.2023, joka on myös kalliotaidepäivä ja soveltuisi erinomaisesti monitaiteilija Anne Mäkeläisen urasta ja ajattelusta kertovan elokuvan esittämiseen. Esityspaikkana olisi Ristiinan yhtenäiskoulun Setäläsali. 

Päätös

Aluejohtokunta keskusteli asiasta ja päätti esittää, että loppuraha tultaisiin käyttämään ”Annen amatsoni” esitykseen Setäläsalissa ma 9.10.2023.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori, kaupunginjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.