Ristiinan aluejohtokunta, kokous 20.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Aluejohtokunta keskusteli Heidi Liukkosen irtisanouduttua Ristiinan aluejohtokunnan toiminnasta ja päätti ottaa asian käsittelyyn. Varsinaiseksi jäseneksi esitetään hallitukselle ja edelleen valtuustolle Luonnonsuojeluasiantuntija mti Markku Heikkistä ja varalla olisivat Päivi Härkönen ja Tanja Puustinen-Kiljunen.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, valtuusto

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.