Ristiinan aluejohtokunta, kokous 20.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ristiinan aluejohtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2016

MliDno-2016-127

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousarvio on ollut valmisteltavana ja sen on kaupunginhallitus hyväksynyt kokouksessaan 9.11.2015, joissa on tarkennettuna toiminnot joita hyväksytyillä määrärahoilla on tarkoitus toteuttaa.

Määrärahojen kohdentaminen vuonna 2016

Kokouspalkkiot ym.                   19 300 e                                  
Palvelukset                                 12 100 ”  
Tarvikkeet                                     1 000 ”                                    
Avustukset                                100 000 ”        
Sisäiset kulut                                5 000 ”                                                            
Muut kulut                                    6 600 ”  
Tulot                                             -1000 ”                                   
Yhteensä                                 143 000 e        

Yhdistymissopimuksen toteutuminen
Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymissopimuksessa on investointi- ja kehittämisohjelman toteuttamisaikataulu päättynyt 2015. Ohjelman päätyttyä on tarpeellista selvittää, miten sopimuksessa mainitut hankkeet ovat toteutuneet. Lisäksi on syytä selvittää, miten palvelut on järjestetty Ristiinassa tällä hetkellä huomioiden mitä yhdistymis-sopimukseen on kirjattu.

Aluejohtokunnan rooli ja toiminta Mikkelin kaupungin organisaatiossa
Vuosi 2016 on valtuustokauden viimeinen toimintavuosi. Tulevalla valtuustokaudella aluejohtokuntien toimintaa tarkastellaan niin organisatorisesti kuin itse toimintavoiltaan. Aluejohtokuntien toimintaan kohdistuvat muutokset ja niiden vaikuttavuus Ristiinassa.

Tiedottaminen
Aluejohtokunta tiedottaa asioista, toimenpiteistä, joilla se toteuttaa alueen asukkaiden hyvinvointia, edistää paikallishankkeita, toimintaa ja kulttuuria. Aluejohtokunta tiedottaa Ristiinan alueella ilmestyvissä lehdissä, Ristiinan kotisivulla ja Mikkelin kaupungin kotisivulla sekä alueradiossa. Ristiinan aluetta on markkinoitava laajemmin Mikkelin kaupungin omassa markkinoinnissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Aluejohtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.