Ristiinan aluejohtokunta, kokous 20.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Edustajan nimeäminen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluverkkopäivitystyöryhmään

MliDno-2015-1870

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluverkkopäivitystyöryhmään.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää aluejohtokuntia, teknistä toimea, henkilöstöjärjestöjä ja nuorisovaltuustoa nimittämään omat edustajansa työryhmään.

Päätös

Keskustelun aikana Hannu Toivonen esitti työryhmään valittavaksi Juha Vuoren, Kati Kähkönen esitti valittavaksi Veli Liikasen ja Petri Pekonen esitti valittavaksi Marja Kaupin.

Puheenjohtaja totesi, että edustaja nimetään kättennostoäänestyksellä, siten, että eninten ääniä saanut valitaan kaupunginhallituksen edustajaksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluverkkopäivitystyöryhmään.

Äänestyksessä Juha Vuorelle annettiin 6 ääntä (Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Hannu Toivonen, Seija Kuikka, Sari Teittinen), Veli Liikaselle annettiin 5 ääntä (Hannu Kilkki, Jaana Vartiainen, Kati Kähkönen, Vesa  Himanen, Veli Liikanen) ja Marja Kaupille annettiin 2 ääntä (Jaakko Väänänen, Petri Pekonen).

Puheenjohtaja totesi, että edustajaksi nimettiin Juha Vuori ja hänen varalle Veli Liikanen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että palveluverkkopäivityksen on oltava valmis helmikuun 2016 loppuun mennessä.

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta nimeää edustan palvelutyöryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Aluejohtokunta nimeää  Petri Tikkasen aluejohtokunnan edustajaksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palveluverkkopäiviytystyöhmään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta,