Ristiinan aluejohtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Ristiinan aluejohtokunnan kannanottoesitys Essoten talous- ja muutossuunnitelmaan 2019–2022

MliDno-2018-1691

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Essoten hallituksen kokouksessaan 22.11.2018 hyväksymässä talous- ja muutosohjelmassa mainitaan Suomenniemen, Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan alueita koskien seuraavaa:

”Supistetaan Suomenniemen, Anttolan, Haukivuoren sekä Hirvensalmen paikalla olevaa lääkäripalvelutarjontaa ja toteutetaan lääkäripalvelua etäpalveluna, videoneuvotteluyhteyksillä ja huolehditaan etänä reseptien uusintatoiminnasta."

"Suomenniemen Metsätähden muutos raskaammasta palveluasumisesta kevyempään eli tavalliseen ja perhehoitoon. Henkilöstövaikutus on noin 400 000 euroa ja vuokrasäästö 35 000 euroa. Henkilökunta siirtyy avoimiin kotihoidon ja asumispalvelun paikkoihin."

Esimerkiksi Suomenniemellä lääkäripalveluita tarjotaan nykyisellään kerran kahdessa viikossa, kesäkuukausina ei lainkaan. Metsätähden muutossuunnitelma sisältää koko henkilöstön siirtämisen muihin tehtäviin. Tämä herättää vakavan huolen Metsätähdessä tällä hetkellä olevien asukkaiden hoidon asianmukaisesta jatkuvuudesta.

Suomenniemen aluejohtokunnan on esittänyt kaupunginhallitukselle, että se ei hyväksy Metsätähden tehostetun palveluasumisen muutosta Essoten ja kaupungin välisissä kuntaneuvotteluissa. Suomenniemen aluejohtokunnan on lisäksi esittänyt kaupunginhallitukselle, että se pyytää selvityksen Metsätähden tehostetun palveluasumisen lopettamissuunnitelmien todellisista syistä. Suomenniemen aluejohtokunta on pyytänyt muilta aluejohtokunnilta kannanottoja asiaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta puoltaa Suomenniemen aluejohtokunnan esitystä kaupunginhallitukselle, että se ei hyväksy Metsätähden tehostetun palveluasumisen muutosta Essoten ja kaupungin välisissä kuntaneuvotteluissa. Muutoksesta esitetty säästö ei ole realistinen, sillä hoidettavien potilaiden määrä ei vähene vaikka henkilöstö siirrettäisiin muihin tehtäviin.

Ristiinan aluejohtokunta puoltaa myös Suomenniemen aluejohtokunnan esitystä kaupunginhallitukselle, että se pyytää selvityksen Metsätähden tehostetun palveluasumisen lopettamissuunnitelmien todellisista syistä.

Lääkäripalvelujen osalta Ristiinan aluejohtokunta puoltaa Suomenniemen aluejohtokunnan esitystä kaupunginhallitukselle, ettei se hyväksy lääkäripalvelujen supistamista entisestään.  Perusteluna todetaan, että nykyiselläänkin lähipalvelun taso (lääkäri tavattavissa kerran kahdessa viikossa, kesäkuukausina ei lainkaan) on heikko ja sitä tarvitsevien vanhusten suhteellinen määrä Mikkelin liitoskuntien alueilla on korkea.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Essote, Mikkelin kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.