Ristiinan aluejohtokunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ristiinan Reserviläiset ry:n kohdeavustushakemus

MliDno-2018-285

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Reserviläiset ry on hakenut Ristiinan aluejohtokunnalta 2150 euron kohdeavustusta kahden laiturin, saunan lauteiden ja lattiaritilöiden uusimista varten yhdistyksen kesämökille Majakalliolle. Hakemus koskee ostettavien remonttitarpeiden summaa ja työ on tarkoitus tehdä talkoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta myöntää Ristiinan Reserviläiset ry:lle kohdeavustusta enintään 1200 euroa toteutuneita kustannuksia yhden laiturin, saunan lauteiden ja lattiaritilöiden uusimista varten yhdistyksen kesämökille Majakalliolle takautuvasti luotettavia tositteita vastaan.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jenni Kolmisoppi nosti esille, että Ristiinan Reserviläiset ry:n vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan on kirjattu seuraavasti:  ”Majakallion myyntiä jatketaan mikäli kauppa alkaa käymään, ellei niin vuokrausta jatketaan.”

Jenni Kolmisoppi esitti, että avustushakemus jätetään pöydälle ja yhdistykseltä pyydetään lisäselvitystä myyntiaikeista. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jenni Kolmisopin ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

aluejohtokunnan puheenjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.