Ristiinan aluejohtokunta, kokous 19.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • ke 12.1.2022 aluejohtokunta tapaaminen hankerahoituksen jakautumisesta eri aluejohtokunnille

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Korhonen, hannu27.korhonen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavilla lisäyksillä:

  • aluejohtokuntien yhteinen tilaisuus Mikkelin torilla
  • lausunto Mikkelin kaupungin 2022-2024 osallisuussuunnitelmaluonnoksesta
  • toivottiin jatkossa, että olisi mahdollisuus hybridikokouksiin
  • Ristiinaan oma tilaisuus, jossa aluejohtokunnalta voisi kysellä ja tutustua tarkemmin toimintaan
  • toivottiin koostetta kokouksesta, joka sitten voitaisiin laittaa nettisivuille/facebookiin.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.