Ristiinan aluejohtokunta, kokous 19.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti keskiviikkona 26.1.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Korhonen, hannu27.korhonen@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lotta Tuominen ja Heidi Särkkä.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lotta Tuominen ja Pertti Pukarinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.