Ristiinan aluejohtokunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Polku-hanke
  • Laivalaituri-asia (Kallioniemen edustaja Otto Ravantti selostaa asiaa kokouksessa)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Tarja Pönniö-Kanerva kertoi vireillä olevasta Polku-hankkeesta ja ennen kokouksen alkua Otto Ravantti Sun Saimaa -yrityksestä kertoi laivalaiturihankkeesta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.