Ristiinan aluejohtokunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Talouden seuranta 12/2020/Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2019-2277

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi aluejohtokunnan taloustilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.