Ristiinan aluejohtokunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ristiinan aluejohtokunnan edustus Saimaa GeoNaCu -hankkeen ohjausryhmässä

MliDno-2020-1192

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan ja Anttolan johtokuntien puheenjohtajia on pyydetty osallistumaan GeoNaCu Saimaa -hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmän toiminta on hanketta ohjaavaa, eikä ohjausryhmä ole vastuussa hankkeen toteuttamisesta. Ensimmäinen ohjausryhmän kokous on suunniteltu pidettäväksi 18.12.2020. Hankeessa kehitetään alueiden luonto- ja kulttturimatkailua luomalla kansainvälisiä matkustajia kiinnostavia palvelujen verkostoja alueille. Samalla nostetaan alueiden elinvoimaa ja herätetään paikallisten asukkaitten ja yhteisöjen kiinnostusta alueen kehittämisen. Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama hanke kestää vuoden 2022 loppuun ja sen toteuttavat yhteistyössä Miksei Mikkeli ja Saimaa Geopark ry. Aluejohtokuntien puheenjohtajat ovat paikallisesti parhaiten tietoisia alueen vahvuuksista, toimista, kehityskulusta ja suunnitelmista, joten olisi toivottavaa heidän jatkavan ohjausryhmässä vielä mahdollisten tulevien aluejohtokuntauudistusten jälkeenkin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta nimeää aluejohtokunnan puheenjohtajan Ari Hämäläisen GeoNaCu Saimaa -hankkeen ohjausryhmään. Ari Hämäläisen jäsenyys ohjausryhmässä ei lakkaa, vaikka Ristiinan aluejohtokunnan jäsenet ja puheenjohtaja vaihtuisivat ohjausryhmän toimikauden aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

GeoNaCu -hanke/Tarja Pönniö-Kanerva

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.