Ristiinan aluejohtokunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjojtaja avasi kokouksen klo 17.20.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.