Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ristiinan aluejohtokunnan käyttö- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021

MliDno-2021-275

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunnan käyttö ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021:                                                      

  • tienvarsitaulut (strateginen hanke 10.000,00 €) - lisä 1.040,00 €
  • saunahanke (strateginen hanke 10.000,00 €)
  • aluejohtokuntavaalit - 1.300,00 €
  • jouluvalojen asennus - 3.500,00 €
  • kesäkemut - 2.200,00 €
  • asemakaava 
  • infotaulu keskustaan (suunnittelu) - 2.000,00 €
  • Ristiina esite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta hyväksyy vuoden 2021 käyttö- ja toimintasuunnitelman.

Päätös

Puheenjohtaja muutti esitystään tienvarsitaulujen määrärahatarpeen osalta. Tienvarsitaulujen määrärahatarve on 2.220 euroa.

Puheenjohtajan muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.