Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Ristiinan itsenäisyyspäivän järjestelyt, Ristiinan Reserviupseerit ry

MliDno-2016-2528

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Reserviupseerit hakevat tukea Ristiinan aluejohtokunnalta 460 euroa korvauksena itsenäisyysjuhlasta aiheutuneisiin kustannuksiin 6.12.2016. Kustannukset koostuvat lehti-ilmoituksesta 60 euroa ja kahvitarjoilusta 400 euroa.  Järjestömme tiedot on toimitettu teille muiden avustushakemusten yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee tapahtuman järjestelyjä korvaamalla ilmoituskulut 60 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja muutti esitystään siten, että aluejohtokunta tukee tapahtuman järjestelyjä korvaamalla puolet järjestelykuluista 230 euroa. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Erkki Rantalainen ja Paavo Puhakka ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Ristiinan Reserviupseerit ry, Pönniö Merja