Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Kylälahden kylät ry, hiihtolatujen kunnostus, kohdeavustus

MliDno-2016-2550

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kylälahden Kylät ry hakee tukea vanerilevyjen ostoon. Levyt tulevat Kylälahden kyläyhdistyksen ylläpitämän hiihtoladun siltoihin (isojen ojien ylitykset). Runkorakenteet siltoihin saamme lahjoituksena kylän asukkailta ja yrittäjiltä. Vanerilevyjä tarvitaan 10 kpl, a 36,20 €, kustannus on yhteensä 362,00 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee hankintaa enintään 253,40 eurolla (70 %) todellisista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kylälahden Kylät ry, Merja Pönniö