Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Korhola-Heramäen Martat ry yleisavustus

MliDno-2016-2466

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Korhola-Heramäen Martat ry hakee aluejohtokunnalta tukea toimintansa tukemiseen. Martat edistävät naisten (miesten) kautta kotien ja perheiden kestävää arkea. Toiminta on kaikille avointa ja poliittisesti sitoutumatonta. Tukea haetaan 500 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta myöntää yhdistykselle yleisavustusta 300 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Korhola-Heramäen Martat ry, Pönniö Merja