Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ristiinan aluejohtokunnan joululounas 2018

MliDno-2018-2293

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunta tarjoaa jäsenilleen joululounaan seuraavan kokouksen yhteydessä 19.12.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta järjestää jäsenilleen joululounaan ja varaa budjetista noin 30 €/henkilö joululounasta varten.

Päätös

Aluejohtokunnan jäsenille päätettiin tarjota jouluruoka 19.12.2018.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.