Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tarja Pönniö-Kanerva ja Jaana Vartiainen. Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouksen sihteerinä toimi §:ien 44-48 ajan puheenjohtaja Ari Hämäläinen ja §:ien 49-57 ajan kaupunginlakimies Jukka Savolainen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.