Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • strategisten hankkeiden tilanne
    • torin valaiseminen
    • skeittiparkin jatkorakentaminen valmis!
  • kannanotto aluejohtokuntien tulevaisuudesta
  • kalliotaidekeskushanke

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin lisäksi tiedoksi, että Ristiinan aluejohtokunnan jäsenet tukevat Suomenniemen aluejohtokunnan puheenjohtajan kirjoittaman muistion mallia, jossa aluejohtokuntatoimintaa parannellaan, mutta säilytetään viisi aluejohtokuntaa entiseen tapaan. Muistio liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.