Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Talouden seuranta 05/2020/Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2019-2277

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi ajantasainen taloustilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.