Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.

Merkitään, että Jenni Kolmisoppi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.