Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ristiinan aluejohtokunnan toimintasuunnitelma ja alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2019

MliDno-2018-2566

Valmistelija

 • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunnan toimintasuunnitelma on laadittu Kesäkemujen kyselytuloksissa esitettyjen ideoiden, Ristiina-illassa käytyjen keskustelujen ja saatujen kommenttien sekä aluejohtokunnan kokouksissa käytyjen keskustelujen tuloksena. Toimintasuunnitelmaan on sisällytetty myös vuodelta 2018 keskeneräisiksi jääneitä esityksiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta keskustelee alla olevasta toimintasuunnitelmasta, tarvittaessa täydentää suunnitelmaa sekä hyväksyy toimintasuunnitelman.

Aluejohtokunnan tehtävät:
Ristiinan aluejohtokunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa alueen asukkaiden hyvinvointia, tukea ja edistää alueen kehittämishankkeita, sekä edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria.

Vaikuttaminen:
Ristiinan aluejohtokunta ottaa kantaa, laatii aloitteita sekä antaa lausuntoja.

 • Tapahtumat
  • Kesäkemut 2019 (n. 3000 €)
  • Ristiina-ilta, keskustelutilaisuus (n. 600 €)
  • Uudenvuoden tapahtuma 2019 (n. 5000 €)
 • Verkkosivujen kehittäminen: sisällöntuotanto ja näkyvyyden edistäminen
 • Ristiinan alueen markkinointiesitteen toteuttaminen (enintään 5000 €)
 • Strategisten hankkeiden edistäminen
 • Alueen kehittämishankkeiden edistäminen yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja muiden tahojen kanssa:
  • Ristiinan keskustan puistosuunnitelman tekeminen
  • Yleisö-WC:n hankkiminen Ristiinan rantapuistoon
  • Kevyenliikenteen väylän jatkaminen Valkola-Ristiinan kirkonkylä
  • Pien-Toijolan talonpoikaismuseon rakennusten kunnossapito
  • Sotakoulu-hankkeen edistäminen
  • Siirtoviemäriputki Ristiina-Mikkeli
  • Teiden kunnostaminen, Linnaniementie & Martheikkiläntie
  • Ristiinan keskusta-alueen kaavoitus
  • Ristiinan sataman kehittäminen
  • Pidemmän latureitin (10 km) toteuttaminen
  • Ristiinan ja Anttolan alueiden kalliotaide- ja luontokeskushankkeiden edistäminen yhteistyössä Anttolan aluejohtokunnan ja Miksei Oy:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Päätös

Lisätään toimintasuunnitelmaan:

 • Veteraanipäivän ohjelman, itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien ja kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskun toteuttaminen yhteistyössä seurakunnan kanssa.
 • Vuoden yrittäjän valitseminen/palkitseminen yhteistyössä Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaoston kanssa.


Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.