Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Kolmisoppi ja Tarja Pönniö-Kanerva. Samalla valitaan kokouksen sihteeri. 

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Kolmisoppi ja Petri Tikkanen. 

Kokouksen sihteeriksi valittiin osallisuuskoordinaattori Silva Suomala. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.