Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Varapuheenjohtaja Petri Tikkanen toi seuraavat asiat aluejohtokunnan tietoon:

  • Ristiinan lukion jatkon tilannekuva nyt
  • Tämänhetkinen tilanne ja poliittinen keskustelu aluejohtokuntien sihteeriresurssin ja aluejohtokuntatyön jatkon suhteen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.