Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

  • Aluejohtokuntien puheenjohtajiston kokouksen muistio (7.12.2017)
  • Ristiinan vuoden yrittäjäksi valittiin Jari Minkkinen
  • hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet
  • strategiset hankinnat vuodelle 2018 tulee olla tiedossa ennen aluejohtokuntien puheenjohtajiston seuraavaa kokousta (sovittu alustavasti helmikuulle 2018). 
  • Vuoden 2019 talousarvion valmistelu alkaa huhtikuussa.

Aluejohtokunta merkitsi tiedoksi myös uuden vuoden tapahtuman ohjelma:

  • klo 17.00 pullakahvit, jonka jälkeen ohjelmassa Sanna Partasen lämmittelyjumppa ja laulua
  • klo 18.00 ilotulitus.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.