Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Strategian hyväksyminen, Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Kuvaus

Liitteenä Ristiinan aluejohtokunnan strategia vuosille 2017-2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Aluejohtokunta hyväksyy liitteenä olevan Ristiinan strategian vuosille 2017-2021.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.