Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Muut asiat

Valmistelija

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kuntalaisaloite Ristiinan kirkonkylän kukkaistutuksista ja jouluvaloista.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.