Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

 • Ristiinan Rinkka ry:n tapaaminen 30.9.2019 oli antoisa
 • strategisten hankkeiden tilanne

Kuntoportaat ja ulkokuntoilulaitteet on asennettu paikoilleen. Skeittiparkin rakennustyöt alkavat.

 • viestintäpalaveri Anttolassa 21.10.2019

Viestintäkeskustelu pidettiin ennen kokouksen alkua. Keskustelussa nousivat esille muun muassa seuraavat:

 • verkkosivut ja saavutettavuusdirektiivi (myös aluejohtokuntien sivut tulee olla saavutettavuusdirektiivin mukaisia)
 • lakkauttamisten ja palvelujen vähentämisen sijaan tulisi keskittyä aktiiviseen markkinointiin, jotta uusia veronmaksajia saadaan
 • tarve onnistumistarinoille
  • aluejohtokunnat etsivät mahdollisia omien kokemuksien kertojia alueilta (Solmu-hanketta varten)
  • etätyöntekijöiden saaminen alueille?
 • monet monimutkaiset viestintäkanavat ja niiden omat vaatimuksensa
  • tehdään kullekin alueelle oma geneerinen kuva, jonka voi lisätä aina kanavaan, jos omaa kuvamateriaalia ei ole
 • tiedon välittäminen puolin ja toisin
  • aluejohtokunnat ja muut toimijat informoivat uutiskynnyksen ylittävistä jutuista viestintätiimiä
  • viestintä kertoo ajoissa valmistumista markkinointimateriaaleista ja huomioi myös aluekeskukset
  • mahdolliset uudet kanavat tiedon välittämiseen (kuten MSM ry:n Facebook-ryhmä)?

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että skeittiparkille voitaisiin pitää avajaiset keväällä 2020.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.