Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Lausunto asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarviosta 2020/Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2019-1494

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta antaa lausuntonaan seuraavan:

Linnaniementie tulee asfaltoida osuudelta, jota ei ole vielä pinnoitettu.

Ristiinan aluejohtokunta puoltaa Ristiinan yleiskaavan aloittamista vuonna 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi Ristiinan aluejohtokunta antaa lausuntonaan, että viher- ja puistoalueiden hoitoa ja kukkaistutuksia tulee lisätä Ristiinan kirkonkylällä.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, talouspalvelut, kaupunkiympäristölautakunta, tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.