Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ely-keskuksen vastaus puutteellisten opasteiden kehittämisesitykseen Ristiinan alueella

MliDno-2019-1662

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Saatu seuraava vastaus Pohjois-Savon Ely-keskukselta:

"Olette lähestyneet Ely-keskusta esityksellä jossa käsiteltiin mm Ristiinan alueen opastamista ja muutamia muitakin asioita. Ohessa vastauksia:

  •  Jouluvalaistus, pylväät ja valaistus on kaupungin. Valot voi laittaa, liikenneturvallisuus näkökohdat huomioiden. Valojen asentamistyö vaatii työluvan. Työluvat myöntää keskitetysti Pirkanmaan Ely-keskus, hakea voi sähköisesti (linkki).

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn

  • istuinpenkkien laitto, voidaan tehdä sopimus kaupungin kanssa. Kaupunki laittaa penkit ja kerää talviajaksi pois. Tarkemmat paikat katselmoitava aluevastaavan kanssa (Keijo Turkki p. 0295 026771), paikoista toimitettava kartta/valokuvat/tieosoite  (POS ely Hanna Turunen). Ohessa liitteenä malliksi sopimus penkkien laittamisesta, joka tehty Anttolan aluejohtokunnan kanssa, tehdäänkö vastaavanlainen?
  •  Pyörätien rakentaminen Ristiinan ja Mikkelin välille (n.20 km). Tällainen hanke ei ole Elyn lähivuosien suunnittelu-tai toteutusohjelmassa. Myöskään Mikkelin seudulle valmistuvaan liikenneturvallisuuskohteiden parantamissuunnitelmaan ei ole tällaista tarvetta esitetty. (suunnitelma valmistuu marras-joulukuu)
  • Elyn hallinnoimilta teiltä on opastus Ristiinaan käsityksemme mukaan ajan tasalla. Liitteenä googlemaps kuvat, puhutaanko samoista risteyksistä?
  • Jänhösen levähdyspaikan Ristiinan mainos on kunnan laittama, joten voivat sen tarvittaessa myös poistaa. Ilmoittakaa poistosta aluevastaava Keijo Turkille!
  • Brahe kyltin poisto. Palvelukohdeopasteet ovat yrityksen omaisuuttaa. Onko mahdollista tavoittaa omistajaa ja pyytää poistamaan kyltti? Jos ei, niin alueurakka poistaa kyltin. "

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.