Ristiinan aluejohtokunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  •  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavaa:

  • Ristiina aiheinen tietokilpailu järjestetään Ristiinassa. Aluejohtokunnan edustus osallistuu tietokilpailuihin.
  • Aluejohtokunta ei nähnyt aiheelliseksi osallistua "Ristiina -raveihin".
  • Farmari -messut järjestetään kesällä 2020. Aluejohtokunta on kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan.

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.