Ristiinan aluejohtokunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Strategiset hankkeet vuonna 2020/Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2019-1541

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Strategiset hankkeet hyväksytään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessa 19.2.2020, jonka jälkeen niitä voidaan alkaa toteuttaa. Ristiinan aluejohtokunnan strategisiksi hankkeiksi aluejohtokuntien puheenjohtajien palaverissa 20.1.2020 hyväksyttiin.

  • skeittiparkin jatkorakentaminen 10.000,00 €
    • tehdään kilpailutus ja hankinta
  • torialueen valaistuksen kehittäminen 7.000,00 €
    • viedään valaistuksen kehittäminen infra-aluepalveluihin/viherpalveluihin, jatko yhteistyössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.