Ristiinan aluejohtokunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ristiinan aluejohtokunnan toiminta- ja käyttösuunnitelma 2020

MliDno-2019-2277

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tehtävät: Ristiinan aluejohtokunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa alueen asukkaiden hyvinvointia, tukea ja edistää alueen kehittämishankkeita, sekä edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria.

Vaikuttaminen: Ristiinan aluejohtokunta ottaa kantaa, laatii aloitteita sekä antaa lausuntoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta hyväksyy toiminta- ja käyttösuunnitelman vuodelle 2020 seuraavasti:

 • Tapahtumat
  • Kesäkemut 2020 (n. 3000 €)
  • Liikuntapäivä (skeittiparkin avajaiset, porrastreeni jne.) 1000 €
  • Ristiina-ilta, keskustelutilaisuus (n. 600 €)
  • Veteraanipäivä
  • Kaatuneitten muistopäivä
  • Itsenäisyyspäivä yht. 1100 €
  • Joulunavaus 500 €
  • Uudenvuoden tapahtuma 2020 (n. 5000 €)
 • Verkkosivut (ylläpito ja kehittäminen) 1200 €
 • Strategisten hankkeiden edistäminen
  • torialueen valaistuksen kehittäminen 7000 €
  • skeittiparkin jatkorakentaminen 10 000 €
 • Alueen kehittämishankkeiden edistäminen yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja muiden tahojen kanssa:
  • Kevyenliikenteen väylän jatkaminen Valkola-Ristiinan kirkonkylä
  • Pien-Toijolan talonpoikaismuseon rakennusten kunnossapito
  • Sotakoulu-hankkeen edistäminen
  • Siirtoviemäriputki/nykyisen puhdistamon korjaaminen Ristiina-Mikkeli
  • Teiden kunnostaminen, Linnaniementie
  • Ristiinan keskusta-alueen kaavoitus
  • Ristiinan sataman kehittäminen
  • Pidemmän latureitin (10 km) toteuttaminen
  • Kisakaaren urheilutalon aseman säilyttäminen
  • Vuoden yrittäjän valitseminen/palkitseminen yhteistyössä Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaoston kanssa 500 €
  • Ristiinan ja Anttolan alueiden kalliotaide- ja luontokeskushankkeiden edistäminen yhteistyössä Anttolan aluejohtokunnan ja Miksei Oy:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi toiminta- ja käyttösuunnitelmaan päätettiin lisätä seuraavat kohdat:

 • Ristiinan brändityön kehittämiseen varataan 3200 euroa
 • Rantapuiston leikkialueeseen, leikkivälinehankintaan varataan 5000 euroa.

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.