Ristiinan aluejohtokunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ristiinan aluejohtokunnan kokousaikataulu 2020

MliDno-2017-1826

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mahdolliset kokousaikataulut vuodelle 2020:

13.5.2020 (valmistelutyöryhmä 4.5.2020)

16.9.2020 (valmistelutyöryhmä 7.9.2020)

18.11.2020 (valmistelutyöryhmä 9.11.2020)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta hyväksyy kokousajat vuodelle 2020 siten, että kokoukset pidetän keskiviikkoisin 13.5.2020, 16.9.2020 ja 18.11.2020. Kokoukset alkavat klo 17.00 Metsälinnassa, jollei muuta sovita.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.