Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Tapaaminen Ristiinan Rinkan kanssa
    • Ristiinan Rinkka on kutsunut Ristiinan aluejohtokunnan tapaamiseen 30.9.2019 Ristiinan laavulle. Tapaamisessa keskustellaan ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä Ristiinan alueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että kokouksessa ilmaistiin syvä huoli Mikkelin alueen tämänhetkisestä poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Toivomus on, että ristiinalaisia ja Ristiinaa koskevat palvelut säilyvät ennallaan.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.