Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Strategisten hankkeiden tilanne 09/2019/Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2018-641

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunnan strategisiksi hankkeiksi hyväksyttiin vuoden 2018 lopussa ja lisähaussa keväällä 2019 seuraavat.

  • Astuvansalmen kalliotaidekeskus ja luontomatkailun keskus Anttolaan (13.750 €)
  • ulkokuntoilulaitteet Ristiinan urheillukentälle (10.000 €)
  • kuntoportaat Ristiinan urheilukentälle (10.000 €)
  • skeittipuisto (10.000 €)


Strategisista hankkeista kalliotaidekeskuksen kehittämishanke on loppunut, ja se on viety kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Kuntoportaat on pystytetty urheilukentän laidalle.

Ulkokuntoilulaitteet tullaan asentamaan paikoilleen alkusyksyn aikana.

Ylijääneillä hankerahoilla kustannetaan skeittipuisto loppuvuonna 2019.

Keskustellaan lisäksi vuoden 2020 mahdollisista strategisista hankkeista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi Ristiinan aluejohtokunta päätti vuoden 2020 mahdollisiksi strategisiksi hankkeiksi jouluvalaistuksen kehittämisen ja Uikkalan leikkipuiston välineistön parantamisen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.