Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 ReissuEllu-hanke Ristiinaan

MliDno-2019-984

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

ReissuEllu-hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö -hankkeessa hankitaan ReissuEllu-auto, joka tuottaa ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluja ja palveluohjausta reiteillään ja tapahtumissa. Autoon on suunnitteilla terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjauskäyntejä, palveluohjausta, suuhygienistin, farmaseutin ja fysioterapeutin neuvontaa sekä opastusta digitaalisten hyvinvointipalvelujen ja hyvinvointiteknologian käytössä. Hanketoimijoina ovat Etelä-Savon ammattiopisto, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Miksei. Hankeaika on 1.6.2019–30.11.2021. Auto liikkuu Essoten perusterveydenhuollon jäsenkunnissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta keskustelee ReissuEllun mahdollisista reiteistä Ristiinan alueella.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta on kiinnostunut osallistumaan ReissuEllu-hankkeen reitti- ja palvelusuunitteluun.

Tiedoksi

ReissuEllu-hankkeen projektipäällikkö ja hanketyöntekijä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.