Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Palvelutaksiliikenteen palauttaminen Ristiinan Suurlahdentien suuntaan (lisäpykälä)

MliDno-2019-689

Kuvaus

"Someen seudun kyläseura esittää Ristiinan aluejohtokunnalle, että se vetoaisi Mikkelin kaupungin päättäjiin Suurlahden suunnan palvelukyydin palauttamiseksi. Palvelukyyti lakkautettiin v.2019, saamamme tiedon mukaan Ristiinan muiden kylien palvelutaksit kuitenkin edelleen kulkevat.

Kaupungin taholta on palvelukyydin tarvitsijoille esitetty, että he voisivat käyttää koulukyytejä. Koulutaksit eivät kuitenkaan hae asiakkaita kotoa ja matka Suurlahdentien varteen on monellekin useita kilometrejä. Samoin kauppaostosten kantaminen pois tullessa on suorastaan mahdotonta.

Palvelukyytiasiointi edesauttaa pidempään kotona asumista ja vaikuttaa myönteisesti jopa henkiseen vireyteen. Se koetaan jopa sosiaalisena tapahtumana ja sillä autetaan myös ikäihmistä pysymään omatoimisena ja asumaan omassa asunnossa. Pitkällä tähtäimellä se säästää myös hoivapalvelukustannuksissa. Myöskin tasavertaisuuden vuoksi Suurlahden alueelle kuuluvat samat palvelut kuin muillekin kylille.

Vetoamme kaupungin päättäjiin, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan.

Ristiinassa 26.8.2019

SOMEEN SEUDUN KYLÄSEURA

Aija Rasimus, yhdistyksen sihteeri"

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Ristiinan Suurlahden alueelle palautetaan asiointiliikenne sen aikaisemmassa muodossaan yhdenvertaisuuden ja ikäihmisten pidemmän kotona asumisen mahdollisuuden säilyttämiseksi.

Palvelukyytiasiointi edesauttaa pidempään kotona asumista ja vaikuttaa myönteisesti jopa henkiseen vireyteen. Se koetaan jopa sosiaalisena tapahtumana ja sillä autetaan myös ikäihmistä pysymään omatoimisena ja asumaan omassa asunnossa. Pitkällä tähtäimellä se säästää myös hoivapalvelukustannuksissa. Myöskin tasavertaisuuden vuoksi Suurlahden alueelle kuuluvat samat palvelut kuin muillekin kylille.

Tiedoksi

Someen seudun kyläseura, kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.