Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Muut asiat

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

 • Tapaaminen teknisen johtajan kanssa 26.6.2019, tapaamisessa käsiteltiin ajankohtaisia paikallisia asioita, kuten
   
  • opasteiden puutteellisuutta
  • viherasioista
  • Pelloksen alueen tietyömaasta
  • siirtoviemäristä sekä
  • vanhan kunnantalon mahdollisuuksista jatkohyödyntämiseen (ei ole, myynnissä kolmen kiinteistön kokonaisuutena).


Kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen on pyydetty kokoukseen selostamaan edellä mainittuja asioita viheraluepalveluiden puolesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi Ristiinan aluejohtokunta keskusteli eri messuista, joille Mikkelin kaupunki on osallistumassa seuraavan vuoden aikana sekä mahdollisuudesta markkinoida myös Ristiinan aluetta tapahtumissa. Otetaan yhteyttä kaupungin viestintään asiasta.

Keskusteltiin myös, missä Ristiina-esitteitä voidaan jakaa. Esitteitä viedään mahdollisuuksien mukaan Ristiinan Nesteelle, Ristiinan S-marketiin, kahvila-ravintola Salmenrantaan, Metsälinnaan ja naapurikuntien huoltoasemille.

Merkitään, että kaupunginpuutarhuri selosti asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta selostuksen jälkeen. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.