Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Esitys istuimista Pellosniemen linja-autopysäkille

MliDno-2019-1685

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan Pellosniemellä tehdään iso tienparannustyö, jonka tavoitteena on parantaa raskaan ajoneuvoliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

"Projektiin kuuluvat esimerkiksi uuden saarekkeen rakentaminen liittymään, tievalaistuksen uusiminen, linja-autokatosten ja liikenneportaalien uusiminen sekä opastintaulujen ja liikennemerkkien lisääminen.

Samalla Pellosniementien kevyen liikenteen väylää sekä osittain myös Pellosniementien rakennetta parannetaan." (Länsi-Savo, 30.7.2019, https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/3ed40208-e388-44d5-bf7f-5dc567cf7126)

Teknisen johtajan mukaan tämän jälkeen kunnostettu alue siirtyy Mikkelin kaupungin ylläpitoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta esittää kaupungininsinöörille, että urakan yhteydessä Pellosniemen linja-autopysäkeille lisätään istuimia ikäihmisiä varten.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja täydensi esitystään niin, että istuimia tarvitaan Karsikkoniementien bussipysäkille Ristiinan suuntaan. Puheenjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen selosti asiaa kokouksessa.

 

Tiedoksi

kaupungininsinööri, liikennesuunnittelija

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.