Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Esitys ELY-keskukselle puutteellisten opasteiden kehittämisestä Ristiinan alueella

MliDno-2019-1662

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinassa on paljon puutteellisia ja kuluneita opasteita ELY-keskuksen hallinnoimilla tiealueilla.

Viedään listaus puutteellisista opasteista ja muista asioista ELY-keskuksen tietoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta esittää Etelä-Savon ELY-keskukselle, että puutteelliset opasteet korjataan kuntoon.

Lisäksi aluejohtokunta pyytää selvitystä, voiko Brahentien valopylväisiin asentaa jouluvalot ja voiko Brahentien istutuksia lisätä kesäaikaan.

Päätös

Ristiinan aluejohtokunta päätti esittää Etelä-Savon ja Pirkanmaan ELY-keskuksille seuraavia muutoksia:

 • istutetaan puita Brahentie 16 kiinteistön eteen, koska aiempi kasvillisuus jouduttiin poistamaan tietöiden vuoksi
 • lisätään Brahentien valopylväisiin jouluvalaistus
 • lisätään istuimia Brahentien varteen ikäihmisiä varten
 • rakennetaan pyörätie Ristiinan ja Mikkelin välille ja huolehditaan pyörätien riittävästä opastuksesta
 • kehitetään Ristiinan alueen opastusta seuraavasti:
  • Ristiina-kyltti Brahentien ja Mikkelintien risteykseen
  • Ristiina-kyltti Lappeenrannantien ja Kouvolantien risteykseen
  • Jänhösen levähdyspaikan Ristiina-mainoksen poistaminen (tieto on vanhentunutta ja kyltti huonokuntoinen)
  • Brahe-kyltti Mikkelintien varresta (yritystä ei enää olemassa)


Merkitään, että kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen selosti asiaa kokouksessa.

Tiedoksi

Etelä-Savon ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.