Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Suomen kalliotaideyhdistys ry, yhdistyksen nettisivujen uudistaminen, kohdeavustus

MliDno-2016-1111

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen Kalliotaideyhdistys ry anoo aluejohtokunnalta tukea 700 euroa yhdistyksen uusittujen nettisivujen sisällöntuottamiskuluihin. Tarkoituksena on edistää kalliotaiteen arvostuksen lisäämistä, tunnetuksi tekemistä, säilyttämistä ja siihen liittyvän tutkimustiedon levittämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta ei tukea hanketta, koska hanketta tuettiin vuonna 2015.   

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomen Kalliotaideyhdistys ry