Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ristiinan tunnettavuuden lisääminen (lisäpykälä)

MliDno-2016-1147

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan liittyessä Mikkelin kaupunkiin alueen markkinointi jäi kaupungin markkinointi toimenpiteiden varaan. Mikkelin kaupungin markkinointi tapahtuu pääasiassa Miksei Oy:n kautta ja kaupungin markkinointi on yksi kokonaisuus ja siinä ei erotella pitäjän alueita, eikä niiden omia erityispiirteitä. Vuonna 2017 Mikkelissä eräs tapahtuma on asuntomessut, jolloin ihmisiä on liikkeellä enemmänkin. Tällöin Ristiina voisi tuoda itseään vahvemmin tunnetuksi omilla erityispiirteillään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta nimeää työryhmän, jonka tehtävänä Ristiinan alueen markkinoinnissa mm. esitteen valmistelu ja työryhmä voi käyttää apunaan asiantuntijoita. Aluejohtokunta nimeää työryhmän, johon kuuluvat Jari Viitikka pj, Tanja Klén, Hannu Kortelainen ja Erkki Rantalainen, sihteeri Olli Lahti.

Päätös

Hyväksyttiin.  Lisäksi työryhmään kutsutaan Miksei Oy:n edustaja Maisa Häkkinen. Työryhmä kokoontuu 8.6.2016 klo 15.30 tai 18.30 Mesälinnassa.

Tiedoksi

Jari Viitikka, Erkki Rantalainen, Tanja Klén ja Hannu Kortelainen.