Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ristiinan kotisivut

MliDno-2015-295

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan uudistetut kotisivut ovat olleet toiminnassa yli vuoden ajan. Kotisivujen ylläpitäjäksi ryhtyi Milja Kinni-Jenu. Milja Kinni-Jenu on ilmoittanut luopuvansa tästä tehtävästä. Ristiinan kotisivujen toimivuuden varmistamiseksi on tarpeellista turvata sivujen ylläpito ja siihen on haettu uutta ylläpitäjää. Tehtävän hoitamiseksi on tehnyt tarjouksen ristiinalainen yritys Catpond Event Services Tmi. Tarjouksessa yritys tarjoutuu huolehtimaan kerran viikossa tapahtumien yms. lisääminen sivustolle, tunnusten luominen yhdistyksille ja yhdistysten aktivointi päivitysten tekemiseen, aluejohtokunnan omien tapahtumien, kokouspöytäkirjojen ylläpito sivustolla, Ristiina -sivujen kehittäminen yhteistyössä aluejohtokunnan ja Verkkoverstaan kanssa. Korvausesitys on 150 e/kk alv 0%. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika yksi (1)  kuukausi. Etukäteislaskutus kuusi (6)  kuukautta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnan sivujen ylläpitäjäksi valitaan Catpond Event Services Tmi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten ja asia tuodaan uudelleen toukokuun kokoukseen.

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

10.5.2016

Aluejohtokunta on pyytänyt tarjoukset Ristiinalaiset lehdeltä, Verkkomestarit ja Catpond Event Services Tmi:ltä. Määräaikaan 28.4.2016 mennessä tarjouksen jättivät Verkkoverstas ja Catpond Event  Services Tmi. Verkkoverstaan tarjous on 490 e/kk (alv 0%)laskutus 3 kuukauden välein. Catpond Event Services Tmi:n tarjous on 150 e/kk (alv 0%) etukäteis-laskutus 6 kuukautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että tehtävä annetaan edullisimman tarjouksen tehneelle Catpond Event Services Tmi:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Verkkomestarit ja Catpond Event Services Tmi