Ristiinan aluejohtokunta, kokous 11.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1. Pelloksen alueen kehittäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Asia tuodaan aluejohtokunnan seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.