Ristiinan aluejohtokunta, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Kulttuurin Unelmavuosi 2022 Ristiinassa, työpaja to 11.11. klo 18 Metsälinnassa.
  • Aluejohtokuntien puheenjohtajien ja sihteereiden yhteinen palaveri rahoitusperusteista ke 24.11.2021 klo 15.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Korhonen, hannu27.korhonen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.