Ristiinan aluejohtokunta, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Lisäksi yksimielisesti päätettiin kokouksessa, että mahdollisesta Ristiinan aluejohtokunnan budjetista jäljelle jäävää rahaa voidaan käyttää esim. jouluvalojen lisäämiseen Brahentien varrelle, katoksen hankintaan Ristiinan urheilukentän liikuntapuiston välineiden päälle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.