Ristiinan aluejohtokunta, kokous 10.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Tiedoksi

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

1. Talousarvion toteutuma 31.7.2016.

2. Aluejohtokuntien puheenjohtajat kokoontuvat Ristiinan Metsälinnassa 6.9.2016.

3. Vesa Himanen  antoi tilanneselvityksen tulevasta hallinonuudistuksesta aluejohtokuntien osalta.

4. Kesäkemut onnistuivat tänä kesänä hyvin kävijöitä arvioitiin olleen yli 1200.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.