Rakennuslautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Rakennuslautakunnan toimintakertomus 2016

MliDno-2017-467

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalvelujen ohjeiden mukaan lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden on annettava toimintakertomustiedot talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten 28.2.2017 mennessä. Talouspalveluille on toimitettu valtuustotason toimintakertomustiedot. Liitteenä oleva toimintakertomus on edellistä laajempi kuvaus rakennuslautakunnan vuoden 2016 toiminnasta.

Toimintakertomuksen rakenne:

  • palvelusuunnitelman toteutuminen
  • talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
  • talouden tasapainottaminen
  • selonteko sisäisen valvonnan riskienhallinnan järjestämisestä
  • valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi
  • tunnusluvut ja maisema -tilaustaulukot

Alla olevassa taulukossa rakennuslautakunnan talousarvion toteutuminen. Tulojen ylitykseen vaikutti rakennushankkeiden kokonaisalan kasvu n. 16 000 m2, vaikka rakennuslupien määrä pysyi lähes samana. Toimintakuluissa säästöä syntyi palvelujen ostoissa 30 291 euroa ja muissa toimintakuluissa 34 802 euroa. Tarkempi analyysi menoista ja tuloista on liitteenä olevassa toimintakertomuksessa.

Talouden tot. 2016 TA2016 TP2016 Erotus

Tot %

Toimintakate      290 900     672 275  381 375 231,1
Toimintatuotot - 1 437 200 -1 751 168  313 968 121,8
Toimintakulut   1 146 300  1 078 893    67 407   94,1

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta hyväksyy vuoden 2016 toimintakertomuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Jari Laitinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.