Rakennuslautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Peura ja Matti Piispa. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä maanantaina 13.3.2017 ja se on nähtävänä tiistaina 14.3.2017.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Piispa ja Hannu Kortelainen. Muuten päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.